Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
środa, 17 października 2018 r. 290 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Wiadomości » Aktualności

W dniu 10.10.2018 r. w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w ramach programu "CZYSTE POWIETRZE".  Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie omówił założenia programu i możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia oraz procedurę składania wniosku i realizacji zadania.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców planujących uzyskanie przedmiotowego dofinansowania.

Poniedziałek, 15 października 2018 (13:47:32)

Dziesiątego października 2018 roku w piękne słoneczne popołudnie w Filii Bibliotecznej w Nacławiu odbyła się uroczystość z jubileuszu dziesięciolecia istnienia biblioteki.  Placówka ta jest  filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie. Utworzona została w październiku 2008 roku. Krótką historię filii bibliotecznej przedstawiła dyrektor Bożena  Wruszczak. Natomiast pani Barbara Kochańska-Krawiec prezentacją przybliżyła  działalność biblioteki na przestrzeni dziesięciu lat. Wręczono też nagrody książkowe dla 10 najlepszych czytelników. Były gratulacje, życzenia i podziękowania między innymi od Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego. Dla wszystkich uczestników jubileuszu przygotowano tort urodzinowy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za uświetnienie swoją obecnością tej miłej uroczystości.

Piątek, 12 października 2018 (14:16:19)

Wszystkie informacje dotyczące terminów i miejsc organizowanych polowań zbiorowych na terenie Gminy Polanów są zamieszczone na stronie BIP w formie obwieszczeń.

Wtorek, 09 października 2018 (14:50:24)

Premiera dwóch książek Jerzego Żelaznego, a mianowicie powieści Kichający słoń oraz zbioru opowiadań pod tytułem Trzynasta odbyła się 27 września w godzinach popołudniowych w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na imprezę licznie przybyli wielbiciele prozy polanowskiego pisarza, mieszkańcy miasta i gminy.  Przyjechali też czytelnicy z innych miast, między innymi z Koszalina i Sławna. Program imprezy składał się z występów zespołów artystycznych i czytania fragmentów utworów. Wystąpiły zespoły: śpiewaczy Olszyna z Żydowa oraz zespół rewelersów S5  z Polanowa. Fragment powieści Kichający słoń czytały panie: Daria Kowalik i Jolanta Skowrońska, natomiast opowiadanie pod tytułem Zostałeś tylko ty czytali: Piotr Drewla, Piotr Górniak, Dariusz Kalinowski, Grzegorz Lipski, Józef Wilk i Henryk Zabrocki.

Środa, 03 października 2018 (12:26:05)

UWAGA!!!
Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.
Decyzją ministra terminy zostały wydłużone do 31 października 2018r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Poniedziałek, 01 października 2018 (09:42:31)

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w ramach ogłoszonego programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" resort środowiska przygotował cykl spotkań informacyjno - edukacyjnych dla każdej gminy w Polsce.

Terminy spotkań wyznacza Ministerstwo Środowiska i ogłasza je na bieżąco na swojej stronie internetowej w zakładce "harmonogram spotkań", pod adresem https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/
Operatorem programu w województwie zachodniopomorskim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, którego pracownicy odwiedzą wszystkie gminy na terenie województwa.

Informacja o programie "CZYSTE POWIETRZE" została umieszczona już wcześniej w zakładce "DZIAŁANIE EKOLOGICZNE GMINY POLANÓW".  
W ramach ww. programu mieszkańcy Gminy mogą uzyskać dotację m.in. na wymianę starego kotła grzewczego oraz termomodernizację budynków. Dotacja może wynieść nawet do 90% wartości zadania. Efektywne zarządzanie energią w gospodarstwach domowych pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i zwiększyć rzeczywiste oszczędności finansowe.
Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Dodatkowe informacje na temat ww. programu dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacja o spotkaniu dla mieszkańców Gminy Polanów zostanie podana niezwłocznie po ogłoszeniu terminu przez resort środowiska (termin jest obecnie uzgadniany).
Po spotkaniu informacyjnym dotyczącym ww. programu odbędzie się kolejne spotkanie z OPERATOREM PROJEKTU - FIRMĄ KONSULTINGOWĄ, który zaoferuje zainteresowanym mieszkańcom pomoc merytoryczną przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz udzieli informacji technicznych począwszy od wykonania projektów instalacji, przeprowadzenia audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.


Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Piątek, 28 września 2018 (19:33:40)

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uprzejmie informuję, że został ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G w ramach przedsięwzięcia DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE   objętego poddziałaniem 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 - 2020. Nabór odbędzie się w terminie od  12 do 26 października 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.stowarzyszeniesgd.pl.

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru w dniu 10 października 2018 r. odbędzie się szkolenie z zasad przyznawania pomocy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców. Uczestnictwo w tym szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Czwartek, 27 września 2018 (23:22:42)
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Mieszkańcom Jacinek udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 3.000zł z Programu Społecznik na realizację projektu pod tą właśnie nazwą. Dzięki czemu w sobotę 22 września liczna grupa mieszkańców Sołectwa uczestniczyła w prawdziwej lekcji historii, zwiedzając Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę Gnieźnieńską oraz Parowozownię.

Czwartek, 27 września 2018 (08:56:46)

W Miastku 15.09.2018.r. odbył się Strefowy Turniej Juniorów Młodszych i Grand Prix Miastka: Juniorów, Młodzików, Młodzików Młodszych i Żaków. W zawodach udział wzięło 49 zawodniczek i zawodników z Północno - Zachodniej Polski. Turniej został rozegrany systemem grupowo-pucharowym i stał na różnym poziomie. FKB Polanów reprezentowali: Amelia Gryguła, Monika Barańska, Wiktoria Tobisz, Paulina Majtka, Weronika Szatkie-wicz, Wiktoria Zblewska, Wiktoria Rajkowska, Maciej Kruszyński, Kacper Pyter, Wojciech Lebioda, Norbert Maciuszko, Filip Morawski i Krystian Morawski.

Pełna relacja

Poniedziałek, 24 września 2018 (09:51:31)

Poniedziałek, 24 września 2018 (09:14:55)

Powiat Koszaliński, w ramach projektu "Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego", współfinansowanego z RPO WZ 2014-2020 zorganizował konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży. W konkursie pt.: "Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego" mogły wziąć udział dzieci i młodzież z Gminy Polanów, Gminy Świeszyno, Gminy Biesiekierz oraz Gminy Manowo. Do konkursu zgłosiło się 40 osób.

Wtorek, 18 września 2018 (07:51:01)

W Sianowie 08.09.2018.r. w hali Sz. P. Nr 2 przy ul. Dworcowej 26A odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintona. W mistrzostwach udział wzięło 54 zawodniczek i zawodni-ków z województw: Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Zawody zostały rozegrane systemem pucharowym i stały na dobrym poziomie, udział w nich mogli wziąć zawodniczki i zawodnicy ur. w latach: 2004 - 2007.

Pełna relacja z MMM.

Poniedziałek, 17 września 2018 (07:54:05)

11 września 2018 w bibliotece polanowskiej odbyła się siódma odsłona polskiej akcji społecznej - Narodowe Czytanie. Podjęta w 2012 roku inicjatywa ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Po "Panu Tadeuszu", "Zemście", Sienkiewiczowskiej "Trylogii" i innych wielkich dziełach nadszedł czas na "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Polanowska biblioteka zaprosiła do czytania przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych oraz  Teatr przy Stoliku VERBUM . W role bohaterów "Przedwiośnia "  wcielili się:  Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, Dariusz Kalinowski - Wicestarosta Koszaliński,  Józef Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej , Piotr Górniak - Wiceburmistrz Polanowa, Krzysztof Ciuła - Radny Rady Miejskiej oraz członkowie Teatru VERBUM w osobach : Elżbieta Majcher, Irena Pałac, Krystyna Byrzykowska, Barbara Empacher, Grażyna Fajkowska, Piotr Drewla.

Poniedziałek, 17 września 2018 (07:32:00)

Burmistrz Polanowa, informuje, iż producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie od dnia 14.09.2018r. do dnia 28.09.2018r. Natomiast producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w terminie od dnia 26.09.2018r. do dnia 17.10.2018r.

Czwartek, 13 września 2018 (21:25:43)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zaprasza na wystawę ph. "Wielcy Polacy - Ojcowie Niepodległości" z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Wystawę można oglądać do końca listopada 2018 r. w czasie godzin pracy Biblioteki.

Środa, 05 września 2018 (08:50:51)

Na zdjęciu Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski i Sołtys Żydowa Janusz Parszczyński.

Miło nam poinformować, że zgłoszone przez Gminę Polanów do konkursu "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy nas szczególnie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami organizowanego przez Marszałka Województwa mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, która 4 lipca odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia "wizji lokalnej".

Środa, 05 września 2018 (08:09:05)

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. - o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507), Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie z art. 46 ust.3 w/w ustawy wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w  tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy tj. przed dniem 23.08.2018r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
Stosownie do w/w regulacji prawnej szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
  • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokółu sporządzonego podczas oględzin albo szacowania ostatecznego.

Piątek, 24 sierpnia 2018 (07:56:55)

"Najważniejsze jest, aby  gdzieś istniało to, czym się żyło;
i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom pełen wspomnień."
Antoine de Saint-Exupéry

100 lat temu, a dokładnie  18 sierpnia 1918 roku w miejscowości Rdzuchów Kolonia przyszła na świat jako siódme z dzieci małżonków Walentego Korczyńskiego i Marianny, z domu Białczak  Pani Władysława Grobelna, z domu Korczyńska.
Ten wspaniały Jubileusz postanowiła uczcić najbliższa rodzina organizując dokładnie 100 lat później w Kępinach urodziny Pani Władysławy.
Oprócz rodziny Jubilatki wzięli w niej udział zaproszenia goście, między innymi Pan Burmistrz Polanowa, Grzegorz Lipski, Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego, Pan Dariusz Kalinowski oraz radni: Elżbieta Sekuła i Jerzy Landowski.
Pan Burmistrz składając Jubilatce życzenia stwierdził, że "Ten  jubileusz  to cały wiek naszej Polskiej historii, doświadczyła Pani zarówno trudów, jak i radości z tą historią związanych.  Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków i jest naszym wspólnym, drogocennym  dziedzictwem .Cieszy mnie fakt, że zarówno Pani, jak i Pani rodzina dajecie nam wszystkim świadectwo zgodnego życia w rodzinnej harmonii, miłości i poszanowaniu".

Środa, 22 sierpnia 2018 (08:42:04)

Piątek, 22 czerwca 2018 (08:43:08)

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona decyzja o zatwierdzeniu taryfy. Zgodnie z art. 24 f ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dniu od dnia jej ogłoszenia tj. 12 czerwca 2018 r.

Czwartek, 07 czerwca 2018 (13:07:55)

Na terenie Powiatu Koszalińskiego utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykaz punktów pomocy prawnej w powiecie koszalińskim

Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) nie ukończyła 26 lat, lub
6) ukończyła 65 lat, lub
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) jest w ciąży.
Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez przedłożenie:
1)    oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;
2)    ważnej Karty Dużej Rodziny;
3)    zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)    ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5)    dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)    dokumentu potwierdzającego ciążę.
Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:
•    prawa pracy;
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
•    prawa cywilnego;
•    spraw karnych;
•    spraw administracyjnych;
•    ubezpieczenia społecznego;
•    spraw rodzinnych;
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Czwartek, 04 stycznia 2018 (12:36:29)
wiadomości: 22, strona 1 z 1