Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Nasza gmina
Oferta inwestycyjna
Środa, 07 marca 2007 (07:57:13) - data aktualizacji: Wtorek, 03 lutego 2009 (12:51:38)
Oferowane na obszarze gminy tereny inwestycyjne:
  
1. Działki budowlane:
a) działki budowlane (budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty handlowo-usługowe) przy ulicy Gradowe Wzgórze w Polanowie, 26 działek o powierzchni od 500 m2 do 3.000 m2
b) działki budowlane (budownictwo jednorodzinne) przy ulicy Świerczewo w Polanowie, 21 działek o powierzchni od 800 m2 do 1200 m2

2a. Kompleksowe zagospodarowanie Zbocza Góry Warblewskiej (pow. 1,71 ha) w Polanowie, na której przewiduje się budowę wyciągu narciarskiego - sztucznie naśnieżanego, całorocznej rynny saneczkowej, wieży widokowej.
Inwestycja ta jest kontynuacją narciarskich tradycji Polanowa.
Opracowana została już koncepcja Parku Rozrywki (wyciągu narciarskiego - sztucznego naśnieżanego, całorocznej rynny saneczkowej, wieży widokowej) na Górze Warblewskiej w Polanowie.
W 2005r. Polska Agencja Rozwoju Turystyki wykonała dokument pn.: "Góry Północy" - opracowanie modelowych rozwiązań w zakresie całorocznego zagospodarowania turystycznego wybranych gór Polski Północnej. Opracowanie zawiera m. in. ocenę atrakcyjności turystycznej Gminy Polanów jako obszaru pilotażowego, założenia do programu rozwoju produktu turystycznego "Góry Północy", wskazania dla priorytetów rozwojowych i produktów markowych regionu oraz propozycje dofinansowania projektu "Góry Północy".
 
Dane ogólne:
- lokalizacja - Polanów, zbocze Góry Warblewskiej, ul. Wolności, powierzchnia - 1,44 ha,
- długość trasy wyciągu - 310 m,
- długość trasy zjazdu ponad 600 m,
- różnica wzniesień ponad 80 m,
- średnie nachylenie 13o35'.

2b) Teren pod motel (ośrodek wypoczynkowy) na 50-80 miejsc przy ulicy Wolności. Działka Nr 16/4 o powierzchni 3,39 ha.
 
3. Tereny przemysłowe (pow. 2,52 ha) przewidziane pod przemysł uciążliwy wymagający strefy uciążliwości 100m.; proponuje się przemysł przetwórstwa drzewnego, lokalizacja: ul. Sławieńska w Polanowie, teren przy zadrzewieniach.
 
Zadanie 1 i 2a dotyczy terenów dla których opracowano i zatwierdzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie 2b i 3 dotyczy terenów dla których brak jest opracowanych i zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wszelką działalność inwestycyjną na działkach, dla których nie ma opracowanego i zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulują przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nakładają obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Autor dokumentu: Krzysztof Szypulski
Cofnij Drukuj