Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
środa, 25 kwietnia 2018 r. 115 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Środa, 26 października 2016 (08:31:59)

w dniu 28 października 2016r. (piątek) godz. 10:00 Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokołach z XXIX, XXX sesji Rady Miejskiej
II. Prezentacja Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie w zakresie procedur wdrażania funduszy w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 inicjatywy LEADER PROW 2014-2020
III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
IV. Ocena i funkcjonowanie Oświaty w Gminie:
1. Stan realizacji zadań oświatowych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2015/2016 - informacja Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie
2. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych - Wystąpienia dyrektorów szkół
3. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
V. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2015
1. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego
2. Informacja I i II Urzędu Skarbowego w Koszalinie
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
4. Informacja Burmistrza Polanowa
VI. Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
VII. Ocena realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2008-2015
1. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
VIII. Interpelacje i wnioski radnych.
1. Wnioski i zapytania sołtysów.
2. Podjęcie uchwał:
1) Nr XXXI/157/16 w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2) Nr XXXI/158/16 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
3) Nr XXXI/159/16 w sprawie w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
IX. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
X. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XI. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości