Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
czwartek, 21 czerwca 2018 r. 172 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Środa, 18 stycznia 2017 (13:43:36)

w dniu 25 stycznia 2016r. (środa) godz. 10:00 Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokole z XXXIII sesji Rady Miejskiej
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III. Informacja Przewodniczący Rady o pracy Rady Miejskiej w Polanowie za rok 2016
IV. Godz. 11.00 - Wystąpienia Obywatelskie
VII. Interpelacje i wnioski radnych.
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów.
IX. Podjęcie uchwał:
1) Nr XXXIV/180/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"
2) Nr XXXIV/181/17 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
3) Nr XXXIV/182/17 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
4) Nr XXXIV/183/17 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów na lata 2017-2023
5) Nr XXXIV/184/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości