Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. 169 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Środa, 22 lutego 2017 (16:26:27)

w dniu 28 lutego 2017r. (wtorek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokole z XXXIV sesji Rady Miejskiej
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III. Przygotowanie Gminy Polanów do wdrożenia reformy edukacji
1) Informacja Burmistrza Polanowa
2) Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
3) Podjęcie uchwał:
4) Uchwała Nr XXXV/185/17 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
5) Uchwała Nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Polanów za 2016 rok
V. Godz. 11.00 - Wystąpienia Obywatelskie
VI. Ocena pracy Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
1. Sprawozdanie Dyrektora POKiS
2. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
VII. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
1. Wystąpienie Dyrektora Biblioteki
2. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
VII. Interpelacje i wnioski radnych.
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów.
IX. Podjęcie uchwał:
1) Nr XXXV/187/17 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polanów na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
2) Nr XXXV/188/17 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2017.
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości