Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 21 maja 2018 r. 141 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 26 maja 2017 (13:29:36)

 w dniu 02 czerwca 2017r. (piatek) godz. 12:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokole z XXXVIII sesji Rady Miejskiej
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III. Bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta i Gminy Polanów
1) Wystąpienie Burmistrza Polanowa
2) Sprawozdanie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej
3) Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
IV. Ocena działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
1) Sprawozdanie Dyrektora ZOZ w Polanowie
2) Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
V. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 -2020
1) Informacja Zastępcy Burmistrza
2) Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
3) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/204/17 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2020
VI. Wystąpienia Obywatelskie - godz.14.00
VII. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów za rok 2016
1. Informacja Dyrektora M-GOPS
2. Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
3. Podjęcie uchwały Nr XXXIX/205/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2016.
VIII. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" 
1) Informacja Zastępcy Burmistrza
2) Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
IX. Interpelacje i wnioski radnych.
X. Wnioski i zapytania sołtysów.
XI. Podjęcie uchwał:
1) Nr XXXIX/ 206/17 w sprawie przejęcia przez Gminę Polanów zadania Powiatu Koszalińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ulicy Dworcowej i Kolejowej"
2) Nr XXXIX/207/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2016 rok
3) Nr XXXIX/208/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
XI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XII. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XIII. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości