Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
wtorek, 13 listopada 2018 r. 317 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Środa, 21 czerwca 2017 (09:10:43)

w dniu 27 czerwca 2017r. (wtorek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3. Informacja o protokole z XXXIX sesji Rady Miejskiej
II. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej
III. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
1. Stanowisko Komisji Rewizyjnej
2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
3. Podjęcie Uchwały Nr XL/213/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
4. Podjęcie Uchwały Nr XL/214/17 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 r.
IV. Godz. 11.00 - Wystąpienia obywatelskie
V. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
1. Informacja Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Informacja Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie
4. Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
5. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
VI. Interpelacje i wnioski radnych
VII. Wnioski i zapytania sołtysów
VIII. Podjęcie uchwał:
1) Nr XL/215/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2017 rok
2) Nr XL/216/17 w sprawie w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
IX. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
X. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XI. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości