Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
środa, 16 stycznia 2019 r. 16 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Środa, 13 września 2017 (11:55:19)

w dniu 20 września 2017r. (środa) godz. 10:00. Miejsce: sala nr  11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokołach  z XL, XLI nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej
II.    Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
1.    Informacja Zastępcy Burmistrza
2.    Prezentacja głównych założeń Programu Rewitalizacji -Instytut Badawczy IPC Spółka z o.o.
3.    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
4.    Podjęcie uchwały Nr XLII/222/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
III.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej
IV.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych  oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017r.
1.    Wystąpienie Burmistrza  Polanowa
2.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
3.    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
V.    Godz. 12.00 - Wystąpienia Obywatelskie
VI.    Ocena realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
1)    Informacja Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
2)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
VII.    Interpelacje i wnioski radnych.
VIII.    Wnioski i zapytania sołtysów.
IX.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  Nr XLII/223/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2017 rok
2)  Nr XLII/224/17  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030
3) Nr XLII/225/17 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej (ulica Żwirowa) oraz budowa dojazdu pożarowego L7P i placu przeładunkowego leśnictwa Zacisze Nadleśnictwa Polanów"
4) Nr XLII/226/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie   oraz nadania jego statutu
5) Nr XLII/227/17 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
6) Nr XLII/228/17  zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
7) Nr XLII/229/17  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
X.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
XI.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów
XII.    Zakończenie obrad XLII  sesji Rady Miejskiej
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie        
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości