Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
niedziela, 20 stycznia 2019 r. 20 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Czwartek, 23 listopada 2017 (09:42:29)

w dniu 29 listopada 2017r. (środa) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokole  z XLIII i XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie miasta i gminy Polanów
1.    Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie
2.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie
3.    Informacja Zastępcy Burmistrza
4.    Opinia Komisji  Budżetowej i Infrastruktury
IV.    Omówienie projektu budżetu gminy Polanów na 2018 rok  
1.    Wystąpienie Burmistrza
V.    Godz. 12.00 - Wystąpienia Obywatelskie
VI.    Interpelacje i wnioski radnych.
VII.   Wnioski i zapytania sołtysów.
VIII.      Podjęcie uchwał:
1)    Nr XLV/242/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2017 rok
2)    Nr XLV/243/17  w sprawie  przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
3)    Nr XLV/244/17  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
4)    Nr XLV/245/17   w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
5)    Nr XLV/246/17  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie
6)    Nr XLV/247/17  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w  Żydowie
7)    Nr XLV/248/17  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA"  w Polanowie z filią z Nacławiu   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA"  w Polanowie z filią w Nacławiu
X.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII.    Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości