Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 22 grudnia 2017 (08:39:09)

w dniu  28 grudnia 2017 r. (czwartek)  godz. 10:00. Miejsce: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie.I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokołach  z XLV, XLVI sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Uchwalenie budżetu gminy Polanów na 2018 rok
1.    Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza
2.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy na 2018 rok.
3.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030
4.    Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury
5.    Dyskusja
6.    Głosowanie  nad projektem Uchwały Nr XLVII/253/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2018 rok.
7.    Głosowanie  nad projektem Uchwały XLVII/254/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030.
IV.    Plan pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2018 rok
1.    Informacja Przewodniczący Rady
2.    Podjęcie Uchwały Nr XLVII/255/17 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2018 rok.
V.    Plan Pracy Komisji Stałych Rady na 2018 rok
1.    Wystąpienia Przewodniczących Komisji.
2.    Podjęcie uchwały XLVII/256/17 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  w Polanowie na  2018 rok.
VI.    Wystąpienia Obywatelskie - godz. 11.00.
VII.    Interpelacje i wnioski radnych.
VIII.    Wnioski i zapytania sołtysów.
IX.    Podjęcie uchwał:
1)    XLVII/257/17 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 4/11 i 4/12 obr. 01 w Polanowie
2)    XLVII/258/17 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 8 obr. 01 w Polanowie
3)    XLVII/259/17  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
X.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII.    Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej

Godz. 11.30 - Część uroczysta sesji:
•    Przedstawienie jasełkowe
•    Życzenia Noworoczne od Przewodniczącego Rady i Burmistrza.
   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

 

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości