Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Środa, 14 lutego 2018 (10:41:38)

w dniu 21 lutego 2018 r. (środa)  godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokole  z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Miejskiej w Polanowie za rok 2017
IV.    Ocena pracy Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
1)    Sprawozdanie Dyrektora POKiS
2)    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
III.    Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
1.    Wystąpienie Dyrektora Biblioteki
2.    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
IV.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Polanów za 2017 rok
V.    Godz. 12.00 - Wystąpienia Obywatelskie
VII.    Interpelacje i wnioski radnych.
VIII.   Wnioski i zapytania sołtysów.
IX.      Podjęcie uchwał:
1)    Nr XLIX/264/18  w sprawie  zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok
2)    Nr XLIX/265/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030
3)    Nr XLIX/266/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4)    Nr XLIX/267/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
5)    Nr XLIX/268/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa Krajowego
6)    Nr XLIX/269/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
7)    Nr XLIX/270/18 wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018.
8)    Nr XLIX/271/18 w  sprawie  przejęcia do gminnego zasobu  nieruchomości, działki gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne.
9)    Nr XLIX/272/18 w   sprawie pomnika przyrody
10)    Nr XLIX/273/18 w sprawie  zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby
X.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII.    Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości