Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
środa, 19 grudnia 2018 r. 353 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 23 marca 2018 (08:39:24)

w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokołach z XLIX i L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.      Przeciwdziałanie patologii społecznej - Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień w Gminie Polanów
1)    Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Polanów za 2017 rok
2)    Roczny raport z wykonania  i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok
3)    Profilaktyka szkolna, rodzinna i środowiskowa w zakresie rozwiązywania problemów i uzależnień - informacja dyrektorów szkół oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
4)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
IV.    Ocena pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
1)    Sprawozdanie Dyrektora M-GOPS  z działalności za rok 2017
2)    Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przez Dyrektora M-GOPS w Polanowie
3)    Przyjęcie Gminnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2018
4)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
5)    Głosowanie
V. Ocena pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "OAZA" w Krągu:
1)    Sprawozdanie Kierownika ŚDS  z działalności za rok 2017
2)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
VI.     Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
VII. Interpelacje i wnioski radnych
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów
IX. Podjęcie uchwał:
1)    Uchwała Nr LI/277/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok
2)    Uchwała Nr  LI/278/18 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
3)     Uchwała Nr  LI/279/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018
4)    Uchwała Nr  LI/280/18  w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5)    Uchwała Nr  LI/281/18  w sprawie podziału gminy  Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
X.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XII.    Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości