Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
czwartek, 13 grudnia 2018 r. 347 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Niedziela, 20 maja 2018 (17:41:59)

w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokole z  LI sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Stan dróg publicznych na terenie Gminy Polanów (wojewódzkie, powiatowe, gminne)
1)    Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
2)    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
IV.    Ocena  pracy i funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie
1)    Sprawozdanie Dyrektora ZUK
2)    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
V.    Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"
1)    Informacja Zastępcy Burmistrza
2)    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
3)    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
VI.   Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów za rok 2017
1.    Informacja Dyrektora M-GOPS
2.    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
3.    Podjęcie uchwały  Nr  LII/282/18  w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2017.
VII. Interpelacje i wnioski radnych.
VIII.   Wnioski i zapytania sołtysów.
IX. Podjęcie uchwał:
1)    LII/283/18   w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018r.
2)    LII/284/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
3)    LII/285/18  w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki
4)    LII/286/18  w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej"
5)    LII/287/18  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do projektu pod nazwą "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
6)    LII/288/18  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2017 rok.
7)    LII/289/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu  Bibliotece Publicznej Miasta
 i Gminy  w Polanowie
8)    LII/290/18 w sprawie powołania Komisji Statutowej
XI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XII. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XIII. Zakończenie obrad   sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
/-/ Józef Wilk

 

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości