Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
niedziela, 20 stycznia 2019 r. 20 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 22 czerwca 2018 (08:30:01)

w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokołach z LII i LIII   sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej
III.    Bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta i Gminy Polanów
1)    Wystąpienie Burmistrza Polanowa
2)    Sprawozdanie Policji,  Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej
3)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
IV.    Ocena  działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie 
1)    Sprawozdanie Dyrektora ZOZ w Polanowie 
2)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
V.    V.      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
1.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej
2.    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
3.    Podjęcie Uchwały Nr LIV/292/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
4.    Podjęcie Uchwały Nr   LIV/293/18 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok
VI. Godz. 12.00 - Wystąpienia obywatelskie
VII. Upowszechnianie realizacji projektu ERASMUS+ - Informacja ZSP w Polanowie
VIII. Interpelacje i wnioski radnych
IX.    Wnioski i zapytania sołtysów
X. Podjęcie uchwał:
1) Nr   LIV/294/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok
2)  Nr   LIV/295/18 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi  Koszalińskiemu
3) Nr   LIV/296/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
4) Nr   LIV/297/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Polanów
5) Nr   LIV/298/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
6) Nr   LIV/299/18 w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby 
7) LIV/300/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
8) LIV/301/18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polanów
9) LIV/302/18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polanów
XI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XII.  Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XIII.    Zakończenie obrad LIV  sesji Rady Miejskiej

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie         
        /-/ Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości