Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
niedziela, 20 stycznia 2019 r. 20 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Informacje dla rolników - susza 2018 rok
Czwartek, 13 września 2018 (21:25:43)

Burmistrz Polanowa, informuje, iż producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie od dnia 14.09.2018r. do dnia 28.09.2018r. Natomiast producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w terminie od dnia 26.09.2018r. do dnia 17.10.2018r.Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku, gdy rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk) stawka pomocy dla poszkodowanego, w gospodarstwach, których straty z powodu suszy wyniosły co najmniej 70 proc. upraw wynosi 1 tys. zł do 1 ha, a Ci których straty oszacowane zostały na co najmniej 30% i mniej niż 70% otrzymają pomoc w wysokości 500 zł do 1 ha.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk

Zgodnie z §5 pkt 7 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187), Komisja dokonuje szacowania szkód w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód oraz składa w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód protokół wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, a w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód.

W dniu 12.06.2018r. Burmistrz Polanowa wystąpił  z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie Komisji gminnej, w skład której wchodzili: Mariusz Strzelecki - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Kazimierz Bodo - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Polanowie, Jerzy Hirowicz - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Polanowie, Andrzej Ryłyk - Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Pismem z dnia 28.06.2018r. został potwierdzony w/w skład Komisji, po czym przystąpiono do szacowania strat powstałych w wyniku suszy.
Do dnia 10.07.2018r. poszkodowani rolnicy, zainteresowani oszacowaniem szkód w swoich gospodarstwach mogli składać wnioski do tut. Urzędu w celu dokonania oględzin przez powołaną komisję i procentowego określenia wartości strat.
    
Wszelkie działania związane z szacowaniem tj. lustracja w terenie obejmująca setki hektarów odbywały się niezwłocznie w terminach uzgodnionych z producentami rolnymi. Protokoły sporządzane były na bieżąco, po czym zostały wysłane do Wojewody w trzech częściach w dniach, kolejno: 16.08.2018r. (73 szt.),  30.08.2018r. (32 szt.) oraz 06.09.2018r. (2 szt.).
Obecnie rolnicy mogą odbierać protokoły, które zostały potwierdzone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odbiór w Urzędzie Miejskim w Polanowie w pok. nr 14.

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości