Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
czwartek, 13 grudnia 2018 r. 347 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 21 września 2018 (14:49:09)

w dniu  28 września 2018r. (piątek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr  11 Urzędu Miejskiego w PolanowieI.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokołach  z LIV, LV i LVI nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej
III.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych  oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018r.
1.    Wystąpienie Burmistrza  Polanowa
2.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
3.    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
IV.    Godz. 12.00 - Wystąpienia Obywatelskie
V.    Ocena funkcjonowania Żłobka Gminnego w Polanowie
1)    Informacja Dyrektora Żłobka Gminnego w Polanowie
2)    Opinia Komisji Socjalnej Rodziny i Zdrowia
VI.    Ocena realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
1)    Informacja Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
2)    Opinia Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
VII.    Interpelacje i wnioski radnych.
VIII.    Wnioski i zapytania sołtysów.
IX.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  Nr LVII/309/18 w sprawie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2)   Nr LVII/310/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
3) Nr LVII/311/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
4) Nr LVII/312/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
XI. Odpowiedzi na zapytania sołtysów
XII. Zakończenie obrad LVII  sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie         
/-/ Józef Wilk

 

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości