Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
niedziela, 20 stycznia 2019 r. 20 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrazd LIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Wtorek, 23 października 2018 (14:59:44)

w dniu 30  października 2018 r. (wtorek)  godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokole  z LVII i  LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Ocena i funkcjonowanie Oświaty w Gminie:
1.    Stan realizacji zadań oświatowych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2017/2018 - informacja  Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie
2.    Ocena funkcjonowania placówek oświatowych - Wystąpienia dyrektorów szkół  
3.    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
IV.    Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
V.    Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2017
1.    Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego
2.    Informacja I i II Urzędu Skarbowego w Koszalinie
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
4.    Informacja Burmistrza Polanowa
VI.    Interpelacje i wnioski radnych.
1.    Wnioski i zapytania sołtysów.
2.    Podjęcie uchwał:
1)    Nr LIX/318/18   zmieniająca uchwałę Nr LVII/309/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2)    Nr LIX/319/18   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
VII.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
IX.    Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Polanowie
Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości