Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
Porządek obrazd LX sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Piątek, 09 listopada 2018 (09:06:18)

w dniu 16 listopada 2018 r. (piątek) godz. 10:00. Miejsce: sala widowiskowa w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu w Polanowie.I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Informacja o protokole  z LIX  sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.    Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2017
1.    Informacja I i II Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz Urzędu Skarbowego w Szczecinku
IV.    Informacja o  projekcie budżetu na 2019 rok
V.    Interpelacje i wnioski radnych.
VI.    Wnioski i zapytania sołtysów.
VII.    Podjęcie uchwał:
1)    Nr LX/323/18   w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok
2)    Nr LX/324/18   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030.
3)    Nr LX/325/18   w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Remont drogi gminnej- ulica Zacisze - Etap I"
4)    Nr LX/326/18   w sprawie zmiany uchwał
5)    Nr LX/327/18  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
6)    Nr LX/328/18  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do Stowarzyszenia
Powiatowe Forum Sołtysów
7)    Nr LX/329/18 w sprawie przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
VIII.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
IX.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
X.    Wystąpienia obywatelskie - godz. 12.00
XI.    Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej w Polanowie (16.11.2014r.- 16.11.2018r.)
1.    Informacja Przewodniczącego Rady
2.    Wystąpienie Burmistrza Polanowa
3.    Okolicznościowe podziękowania
XII.    Zakończenie obrad LX sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Polanowie
Józef Wilk

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości