Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie
Gminny System Powiadamiania
Gminny Portal Mapowy
RCL - Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
CEIDG
Narodowe Siły Rezerwowe
Archiwum wiadomości
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
Piątek, 09 listopada 2018 (09:23:58)

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE".

Urząd Miejski w Polanowie informuje mieszkańców, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE".



Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego istniejącego lub nowobudowanego. Dofinansowanie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych obejmie budynki wolnostojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w których wydzielono nie więcej niż dwa lokale mieszkalne.   
Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowanie obejmie wymianę pieca i instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie domu wraz ze stropami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła. Dotacja może być również objąć koszt przygotowania dokumentacji.
Budżet nabory i formy dofinansowania
Budżet na realizację celu programu wynosi 103 mld zł, a dofinansowanie będzie udzielane w formie:
1.    Dotacji
2.    Pożyczki
3.    Dotacji i pożyczki
Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie elektronicznej, poprzez:
- aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
- użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu)
- użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.
Wnioski dostępne są pod adresem https://wnioski.wfos.szczecin.pl/
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (w oddziale WFOŚiGW w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33).

Informacja na temat szczegółów Programu "CZYSTE POWIETRZE"

Szczegółowych informacji na temat Programu "CZYSTE POWIETRZE" udziela:
•    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro w Koszalinie, ul. Kościuszki 33, tel. 94-346-43-66 wew. 223.
•    Urząd Miejski w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, bud. B, pok. 14, tel. 94-348-07-83.


W dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 17oo w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów odbędzie się kolejne spotkanie z OPERATOREM PROJEKTU - FIRMĄ KONSULTINGOWĄ, która zaoferuje zainteresowanym osobom pomoc merytoryczną przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz udzieli informacji technicznych począwszy od wykonania projektów instalacji, przeprowadzenia audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.

Zachęcam mieszkańców do udziału w spotkaniu.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Cofnij Drukuj RSS - Wiadomości