Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
Polanów On-line Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie ePUAP - skrzynka Urzędu
czwartek, 24 lipca 2014 r. 205 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

05 lipca 2014r. stał się ważnym dniem dla mieszkańców Nacławia. Powodem było uroczyste otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażakom gratulowano nowego i pięknego obiektu. Życzono bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Pan Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, a proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Szyba poświęcił obiekt.

Wtorek, 22 lipca 2014 (13:12:37)

W wakacyjne, słoneczne popołudnie przy pięknej pogodzie, na placu przy remizie OSP, już po raz kolejny odbył się w Żydowie Festyn Parafialny. Szczytnym celem, towarzyszącym dobrej zabawie do białego rana i integracji społeczności, było wsparcie finansowe na dalsze prace wykończeniowe zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Wtorek, 22 lipca 2014 (10:54:59)

Grupa mieszkańców z gminy Polanów wie już, jak zarządzać domowymi finansami i jak założyć elektroniczne konto w banku. To efekt kursu, który ukończyli w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.

Wtorek, 22 lipca 2014 (10:47:01)

Konkurs organizowany jest w ramach Dożynek Gminnych 2014, które przebiegać będą pod hasłem "Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Polanów poprzez zorganizowanie warsztatów ceramicznych oraz festynu ludowego promującego zasoby dziedzictwa kulturowego".

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:58:06)

Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:56:18)

23 czerwca 2014r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie otrzymała wyróżnienie za wsparcie Latarników Polski Cyfrowej i walkę z wykluczeniem cyfrowym pokolenia 50+ w województwie zachodniopomorskim.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:54:39)

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu "MIKRODOTACJE - Małe Inicjatywy Lokalne" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
KARR S.A. pełnił będzie zatem rolę operatora mikrodotacji dla podmiotów z województwa zachodniopomorskiego.
W ramach projektu przyznawane będę mikrodotacje (wsparcie bezzwrotne) w wysokości do 5.000 złotych. Mikrodotacje przyznawane będą następującym grupom:
- młodym organizacjom pozarządowym, posiadającym siedzibę na terenie woj. zachodniopomorskiego.
- grupom samopomocowym,
- grupom nieformalnym.
Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowanie regulaminu udzielania dotacji oraz przygotowywania generatora wniosków (wnioski o przyznanie grantu składane będą on-line).
W załączeniu przekazuję Państwu ulotkę informacyjną oraz szkic regulaminu.
Szczegółowe i konkretne informacje nt. procedury naboru, oceny i rozliczania mikrototacji dostępne będą na początku sierpnia. Pierwszy nabór uruchomiony zostanie w drugiej połowie sierpnia (projekt trwa do listopada 2016 roku).
Biuro projektu prowadzi Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie (ul. Przemysłowa 8; tel. 94/ 341 63 30).
W projekcie zatrudnienia są także regionalni animatorzy, którzy służą wsparciem w procesie przygotowywania wniosków i rozliczania mikrodotacji.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:52:19)

Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie otrzyma wsparcie w wysokości 117.000 złotych na realizację zadania pn. "Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie", koszt całkowity wynosi: 167.000 złotych. Celem inwestycji jest zapobieganie zagrożeniom oraz ochrona i utrzymanie atrakcyjności środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem będzie używany do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń m.in. gaszenia pożarów lasów i traw, usuwania niebezpiecznych substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska, np. wycieków niebezpiecznych substancji po kolizjach drogowych czy zanieczyszczenia wód płynących, likwidacji osuwisk ziemi, zapobiegania i usuwania szkód po huraganowych wiatrach. Zakup nowoczesnego pojazdu nastąpi do grudnia 2014 roku.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:38:44)

Dzisiaj wszystkie "instrumenty są z kabelkiem" - tymi słowami rozpoczął się koncert Filharmonii Koszalińskiej dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie. Nie od razu usłyszeliśmy ich brzmienie. Najpierw dla porównania usłyszeliśmy utwór: fortepianowy sprzed 200 lat Fryderyka Chopina, na klawesynie z komnaty zamkowej sprzed 250 lat V. A. Mozarta i organowy z katedry w Lipsku J.S. Bacha sprzed 300 lat. Następnie kilka dźwięków na skrzypcach bez kabelka, były one bardzo ciche i z kabelkiem oryginalną melodię irlandzką. Instrument dęty z kabelkiem swoim dźwiękiem przeniósł nas do Wietnamu na pola ryżowe. Najbardziej podobała nam się elektroniczna perkusja. Mała cienka skrzyneczka z kilkoma polami i światełkami, z której brzmiały również dźwięki skrzypiec, pianina i wielu innych instrumentów. Na zakończenie usłyszeliśmy utwór grany na wszystkich instrumentach z kabelkiem.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:28:40)

Drodzy mili goście serdecznie Was witamy
i na naszą ostatnią uroczystość pięknie zapraszamy.
Będzie trochę śmiechu, będzie trochę łez,
ale się nie martwcie, bo w życiu już tak jest.
Coś się zaczęło, coś się skończyło.
Najważniejsze, że razem dobrze nam było!

W środę 25.06.2014. w sali POKiS odbyła się uroczystość z okazji Zakończenia Roku Przedszkolnego z udziałem Rodziców i zaproszonych gości.
Uroczystość dzieci sześcioletnie rozpoczęły polonezem, który na wszystkich zebranych wywarł duże wrażenie, nadając tym samym uroczystości bardzo podniosły charakter. Pani Dyrektor powitała zebranych gości, a dzieci 5 i 6-letnie przedstawiły program artystyczny o naszym przedszkolu. W formie wierszy opowiadały o najważniejszych wydarzeniach w minionym roku. Dziękowały pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom za wspólnie spędzony czas.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:16:13)

Stres dziecka przed pójściem do przedszkola zawsze jest ogromny, by go zmniejszyć 11 i 12 czerwca 2014r. w Przedszkolu Gminnym w Polanowie odbyły się Dni Otwarte. Zorganizowano zajęcia dla przyszłych przedszkolaków w najmłodszych grupach: w 3 latkach grupie "Sarenki" i 4 latkach grupie "Motylki".
Dni otwarte skierowane były do dzieci 3, 4, 5- letnich, które od września będą uczęszczały do naszego przedszkola. W ciągu dwóch dni dzieci wraz ze swoim opiekunami przebywały na terenie placówki. W tym czasie przyszli wychowankowie zwiedzali pomieszczenia naszego przedszkola, następnie wzięły udział w zabawach: ruchowo-muzycznych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych oraz grupowych.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (13:02:13)

Z dniem 18 lipca zmieniają się zasady prowadzenia zbiórek publicznych.
Od tego dnia wystarczy jedynie zgłosić zamiar przeprowadzenia zbiórki na stronie ministerstwa właściwego do spraw administracji publicznej, który będzie prowadził ogólnopolski elektroniczny portal zbiórek publicznych, zwany "portalem zbiórek publicznych".
Od dnia 18 lipca 2014 r. nie będą wydawane zezwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
Wszystko reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach zbiórek publicznych. Dz. U. 2014.498.

Środa, 16 lipca 2014 (09:44:30)

Szanowni Państwo, rozumiejąc znaczenie jakie może mieć czas przekazania informacji, zdecydowaliśmy się wystąpić do Państwa z ofertą uruchomienia Gminnego Systemu Powiadamiania /przy wykorzystaniu kanału SMS/. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie dobrowolne, a jego jedynym celem, jest skrócenie czasu przekazywania szczególnie istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej informacji . Osoby, które dokonają rejestracji w systemie, będą otrzymywały następujące informacje:
1. Ostrzeżenia meteorologiczne II i III stopnia.
2. Inne ważne z punktu widzenia społeczności gminnej lub sołeckiej informacje.

Poniedziałek, 14 lipca 2014 (14:52:41)

"Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami".

W czwartek 12 czerwca przed budynkiem Biblioteki w Polanowie z okazji Gminnego Święta Czytelnika Dziecięcego władze samorządowe czytały dzieciom Opowiadania Muminków. Była to uroczystość czytelnicza dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Wzięły w niej udział dzieci, nauczyciele i dyrektorzy ze szkół podstawowych z Bukowa, Nacławia, Żydowa i Polanowa - około 300 osób. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wilk oraz przedstawicielka Zarządu Klubu Aktywnego Seniora Biblioteki Krystyna Byrzykowska czytali dzieciom jedno z opowiadań "MUMINKI w CYRKU".

Wtorek, 08 lipca 2014 (13:17:35)

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
W dniu 1 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja). Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w ZRDPP potrwa do 22 lipca 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl, www.wws.wzp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wtorek, 08 lipca 2014 (13:14:32)

Z dniem 18 lipca zmieniają się zasady prowadzenia zbiórek publicznych.
Od tego dnia wystarczy jedynie zgłosić zamiar przeprowadzenia zbiórki na stronie ministerstwa właściwego do spraw administracji publicznej, który będzie prowadził ogólnopolski elektroniczny portal zbiórek publicznych, zwany "portalem zbiórek publicznych".
Od dnia 18 lipca 2014 r. nie będą wydawane zezwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
Wszystko reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach zbiórek publicznych. Dz. U. 2014.498.

Środa, 16 lipca 2014 (09:44:30)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
Zabawa ze strażakami
Losowa galeria
VII Turniej Samorządowców Powiatu Koszalińskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
Kalendarz
 2014
NdPn WtŚrCzPtSo
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Polanów - Gmina Bezpieczna
Lider Polskiej Ekologii
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi