Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
sobota, 20 stycznia 2018 r. 20 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

Piątek, 12 stycznia 2018 (11:13:58)

Państwo Janina i Jerzy Bartosikowie 50 lat temu, a dokładnie 25 grudnia 1967 roku zawarli związek małżeński w Polanowie.
Z tej okazji Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski odznaczył Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Janina i Pan Jerzy poznali się jako dzieci, w wieku 7 i 9 lat, byli bowiem sąsiadami. Przyjaźń trwała od najmłodszych lat.
Chodzili do jednej klasy, a nawet siedzieli w jednej ławce. Wolne chwile również spędzali razem na zabawach oraz wykonywaniu obowiązków domowych.
Pani Janina I Pan Jerzy pobrali się mając 18 i 20 lat. Stworzyli ciepłą i szanującą się wielopokoleniową rodzinę
Owocem ich miłości jest dwoje dzieci - Aleksandra i Tomasz. Państwo Bartosikowie doczekali się pięciorga wnuków i trojga prawnuków.
Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia zawarcia małżeństwa życzymy zdrowia oraz jeszcze wielu kolejnych rocznic pożycia małżeńskiego.

Czwartek, 11 stycznia 2018 (11:18:18)

Na początku stycznia do gminy Polanów zawitała delegacja z miasta partnerskiego Gedern. Celem wizyty było przekazanie pomocy pieniężnej dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ulicy Zacisze w Polanowie, który miał miejsce 22 listopada 2017 roku.
Zbiórkę wśród mieszkańców Gedern zainicjowało Stowarzyszenie Partnerskie Gedern-Polanów. Udało się zebrać kwotę 15 tysięcy złotych na rzecz polanowskich pogorzelców. W składzie delegacji z naszego miasta partnerskiego znaleźli się Burmistrz Gedern Guido Kempel, przewodniczący Stowarzyszenia Partnerskiego Gedern-Polanów Wolfgang Kunert, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Reinhold Landmann oraz przedstawiciele straży pożarnej w Gedern: Uwe Landmann i Maic Neunert.

Wtorek, 09 stycznia 2018 (15:09:21)

Na terenie Powiatu Koszalińskiego utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykaz punktów pomocy prawnej w powiecie koszalińskim

Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) nie ukończyła 26 lat, lub
6) ukończyła 65 lat, lub
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) jest w ciąży.
Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez przedłożenie:
1)    oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;
2)    ważnej Karty Dużej Rodziny;
3)    zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4)    ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5)    dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6)    dokumentu potwierdzającego ciążę.
Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:
•    prawa pracy;
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
•    prawa cywilnego;
•    spraw karnych;
•    spraw administracyjnych;
•    ubezpieczenia społecznego;
•    spraw rodzinnych;
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Czwartek, 04 stycznia 2018 (12:36:29)

Czwartek, 21 grudnia 2017 (14:02:25)

W Sianowie 14.12.2017.r. w hali Sz. P. Nr 2 przy ulicy Dworcowej 26a odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintona rocznik 2005 i młodsi dziewcząt i chłopców. W turnieju udział wzięło 9 zespołów dziewcząt i 9 zespołów chłopców. Finały zostały rozegrane systemem grupowo - pucharowym i stały na różnym poziomie. W drużynie ZSP Polanów dziewczyn zagrały: Wiktoria Rajkowska, Weronika Szatkiewicz, Wiktoria Zblewska, drużyna  chłopców zagrała w składzie: Kacper Pyter i Filip Morawski. Bardzo dobrze zagrały nasze zawodniczki przede wszystkim taktycznie wykorzystały szansę, polegającą głównie, a chodzi o grę podwójną w meczu gdzie w drużynie Szkoły Podstawowej z Trzcińska była zawodniczka nie do ogrania ale przy dobrej taktyce wyeliminowaliśmy ją z gry to znaczy wszystkie akcje były grane na słabszą z rywalek.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (13:50:03)

W Kołobrzegu 14.12.2017.r. w hali Milenium przy ul. Łopuskiego 38 odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w Badmintona dziewczyn, chłopcy rozegrali swój finał 12.12.2017.r. w Szczecinku. W zawodach udział wzięło kilkanaście zespołów i zostały rozegrane systemem grupowo - pucharowym. ZSP Polanów reprezentowały: Paulina Majtka i Agata Karolak. Nasz zespół spisał się bardzo dobrze plasując się na trzecim miejscu, zdobywając brązowy medal dla siebie, puchar i dyplom oraz punkty dla szkoły. W drodze do podium nasze reprezentantki zmierzyły się w grupie: ZSEE Koszalin przegrywając 2:3 w drugim meczu wygrały 3:0 z LO Nr 1 Stargard po wyjściu z grupy na drugim miejscu nasze pociechy pokonały 3:1 LO Nr 1 Kołobrzeg. W półfinale zespół ZSP Polanów trafił znowu na ZSEE Koszalin ponownie polegliśmy 2:3 i w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy ZST Szczecinek 3:1. Kolejny nasz zespół wywalczył miejsce na podium i oby tak dalej a zostały jeszcze zespoły dziewczyn i chłopców ze szkoły podstawowej rocznik 2005 i młodsi.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (13:06:55)

W Szczecinku 2017.12.12.r. w Sali Zespołu Szkół Społecznych przy ul. Słowiańskiej 2 odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w Badmintona. W tym finale wystąpili tylko chłopcy, organizację finału dziewcząt otrzymał Kołobrzeg. W turnieju udział wzięło kilkanaście szkół średnich z naszego województwa. Mistrzostwa rozegrano systemem grupowo pucharowym. ZSP Polanów był reprezentowany przez Nikodema Ratkowskiego i Łukasza Żak. W pierwszym meczu w grupie nasi zawodnicy polegli z ZSEE Koszalin 2:3 w drugim meczu fazy grupowej pokonali LO Nr 1 Stargard 3:0. W fazie pucharowej w ćwierćfinale pokonaliśmy LO Nr 1 Kołobrzeg 3:1 i w półfinale trafiliśmy dziwnym trafem znowu na ZSEE Koszalin i znowu przegraliśmy 2:3, natomiast w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy ZST Szczecinek 3:1.  W tych zawodach zawodnicy otrzymali medale i drobne upominki a szkoła puchar, dyplom i punkty do klasyfikacji w rywalizacji szkół.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (13:01:00)

W Lipianach 04.12.2017.r. w hali Sportowo - Rekreacyjnej przy ul. Kopernika 1 odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej roczniki 2002 - 2004 w Badmintona. W zawodach udział wzięło po 15 drużyn szkolnych, turniej rozegrano systemem grupowo - pucharowo - grupowym. Zespół Szkół Publicznych Polanów wystawił drużynę dziewcząt w składzie: Michalina Prendecka i Amelia Gryguła oraz drużyną chłopców: Maciej Kruszyński, Filip Prendecki i Hubert Sznyter.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (12:37:30)

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Szczegóły w załączonym pliku.

Środa, 13 grudnia 2017 (08:04:22)

W Sianowie 08.12.2017.r. w Hali Sportowej Sz. P Nr 2 przy ul. Dworcowej 26a odbył się Wojewódzki Turniej Mikołajkowy: Młodzików, Młodzików Młodszych, Żaków i Krasnali w Badmintona. W turnieju udział wzięło 61 zawodniczek i zawodników reprezentujących kluby: LUKS "Krokus" Góralice, MKB "Lednik" Miastko, ZKB "Maced" Polanów oraz gospodarze UKS "Kometa" Sianów. Zawody zostały rozegrane systemem grupowo - pucharowym i stały na średnim poziomie. ZKB "Maced" reprezentowali: Weronika Szatkiewicz, Wiktoria Zblewska, Karolina Cznadel, Wojciech Lebioda, Marcel Malek, Jakub Byrzykowski, Norbert Maciuszko, Amadeusz Nowak, Kajetan Nowak Kacper Pyter, Filip Morawski i Franek Potocznik. Wszyscy nasi zawodnicy zdobyli podium w grze pojedynczej lub podwójnej.

Wtorek, 12 grudnia 2017 (13:28:10)

W niedzielę 03.12.2017r. już po raz ósmy małe i duże przedszkolaki spotkały się na polanowskim rynku, aby razem spędzić to grudniowe popołudnie na MIKOŁAJKACH MAŁEGO I DUŻEGO PRZEDSZKOLAKA. W tym roku zgromadzonych gości do wspólnej zabawy zapraszała Pani Nutka, która swoim wspaniały głosem podgrzewała niską temperaturę na dworze. Wszyscy chętnie brali udział w wesołych zabawach i pląsach, a także śpiewali zimowe piosenki.
W przerwach między zabawami występowały przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Polanowie - każda grupa zaśpiewała piosenkę o Mikołaju.

Środa, 06 grudnia 2017 (10:53:49)

W Solcu Kujawskim 25.11.2017.r. w hali OSiR przy ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację 3, odbył się Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych i Strefowy Turniej Młodzików Młodszych w Badmintona. W turnieju udział wzięło 82 zawodniczek i zawodników z różnych stron Polski. Zawody zostały rozegrane systemem grupowo - pucharowym i stały na dobrym poziomie. ZKB "Maced" Polanów był reprezentowany: w juniorach młodszych: Michalina Prendecka, Amelia Gryguła, Maciej Kruszyński i Filip Prendecki, i w młodzikach młodszych: Wiktoria Zblewska, Kacper Pyter i Filip Morawski. Juniorzy młodsi zagrali bardzo dobrze osiągając cztery razy podium.

Wtorek, 05 grudnia 2017 (08:50:41)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Realizowane projkety unijne
Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie
Centrum Społeczno-Kulturalne, I piętro
ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
tel. 94 3188500 • www.biblioteka.polanow.pl
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
Polanów reszta Województwa Zachodniopomorskiego 3:3
Losowa galeria
Tydzień Bibliotek w Bukowie 2010
Kalendarz
 2018
NdPn WtŚrCzPtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi