Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
piątek, 19 października 2018 r. 292 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

W Zielonce  koło Warszawy 28/30.09.2018.r. odbył się Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych w Badmintona Mazovia 2018. W turnieju udział wzięło 211 zawodniczek i zawodników z całego kraju oraz z Ukrainy, Białorusi i z Litwy. Zawody rozegrano systemem grupowo-pucharowym i stały na wysokim poziomie. FKB Polanów był reprezentowany w juniorach młodszych przez Amelię Gryguła i w młodzikach młodszych przez: Wiktorię Zblewską, Weronikę Szatkiewicz, Wiktorię Rajkowską, Filipa Morawskiego i Krystiana Morawskiego. Amelia Gryguła w grze pojedynczej nie wyszła z grupy i zajęła XVI miejsce, lepiej poszło Amelii w grze mieszanej gdzie w parze z Antonim Jabłońskim UKS OSiR "Badminton" Sławno uplasowała się na bardzo dobrym V miejscu.

Środa, 17 października 2018 (10:31:08)

W dniu 10.10.2018 r. w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w ramach programu "CZYSTE POWIETRZE".  Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie omówił założenia programu i możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia oraz procedurę składania wniosku i realizacji zadania.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców planujących uzyskanie przedmiotowego dofinansowania.

Poniedziałek, 15 października 2018 (13:47:32)

Poniedziałek, 15 października 2018 (12:53:17)

Dziesiątego października 2018 roku w piękne słoneczne popołudnie w Filii Bibliotecznej w Nacławiu odbyła się uroczystość z jubileuszu dziesięciolecia istnienia biblioteki.  Placówka ta jest  filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie. Utworzona została w październiku 2008 roku. Krótką historię filii bibliotecznej przedstawiła dyrektor Bożena  Wruszczak. Natomiast pani Barbara Kochańska-Krawiec prezentacją przybliżyła  działalność biblioteki na przestrzeni dziesięciu lat. Wręczono też nagrody książkowe dla 10 najlepszych czytelników. Były gratulacje, życzenia i podziękowania między innymi od Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego. Dla wszystkich uczestników jubileuszu przygotowano tort urodzinowy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za uświetnienie swoją obecnością tej miłej uroczystości.

Piątek, 12 października 2018 (14:16:19)

Wszystkie informacje dotyczące terminów i miejsc organizowanych polowań zbiorowych na terenie Gminy Polanów są zamieszczone na stronie BIP w formie obwieszczeń.

Wtorek, 09 października 2018 (14:50:24)

Premiera dwóch książek Jerzego Żelaznego, a mianowicie powieści Kichający słoń oraz zbioru opowiadań pod tytułem Trzynasta odbyła się 27 września w godzinach popołudniowych w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na imprezę licznie przybyli wielbiciele prozy polanowskiego pisarza, mieszkańcy miasta i gminy.  Przyjechali też czytelnicy z innych miast, między innymi z Koszalina i Sławna. Program imprezy składał się z występów zespołów artystycznych i czytania fragmentów utworów. Wystąpiły zespoły: śpiewaczy Olszyna z Żydowa oraz zespół rewelersów S5  z Polanowa. Fragment powieści Kichający słoń czytały panie: Daria Kowalik i Jolanta Skowrońska, natomiast opowiadanie pod tytułem Zostałeś tylko ty czytali: Piotr Drewla, Piotr Górniak, Dariusz Kalinowski, Grzegorz Lipski, Józef Wilk i Henryk Zabrocki.

Środa, 03 października 2018 (12:26:05)

UWAGA!!!
Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.
Decyzją ministra terminy zostały wydłużone do 31 października 2018r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Poniedziałek, 01 października 2018 (09:42:31)

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w ramach ogłoszonego programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" resort środowiska przygotował cykl spotkań informacyjno - edukacyjnych dla każdej gminy w Polsce.

Terminy spotkań wyznacza Ministerstwo Środowiska i ogłasza je na bieżąco na swojej stronie internetowej w zakładce "harmonogram spotkań", pod adresem https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/
Operatorem programu w województwie zachodniopomorskim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, którego pracownicy odwiedzą wszystkie gminy na terenie województwa.

Informacja o programie "CZYSTE POWIETRZE" została umieszczona już wcześniej w zakładce "DZIAŁANIE EKOLOGICZNE GMINY POLANÓW".  
W ramach ww. programu mieszkańcy Gminy mogą uzyskać dotację m.in. na wymianę starego kotła grzewczego oraz termomodernizację budynków. Dotacja może wynieść nawet do 90% wartości zadania. Efektywne zarządzanie energią w gospodarstwach domowych pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i zwiększyć rzeczywiste oszczędności finansowe.
Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Dodatkowe informacje na temat ww. programu dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacja o spotkaniu dla mieszkańców Gminy Polanów zostanie podana niezwłocznie po ogłoszeniu terminu przez resort środowiska (termin jest obecnie uzgadniany).
Po spotkaniu informacyjnym dotyczącym ww. programu odbędzie się kolejne spotkanie z OPERATOREM PROJEKTU - FIRMĄ KONSULTINGOWĄ, który zaoferuje zainteresowanym mieszkańcom pomoc merytoryczną przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz udzieli informacji technicznych począwszy od wykonania projektów instalacji, przeprowadzenia audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.


Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Piątek, 28 września 2018 (19:33:40)

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uprzejmie informuję, że został ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G w ramach przedsięwzięcia DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE   objętego poddziałaniem 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 - 2020. Nabór odbędzie się w terminie od  12 do 26 października 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.stowarzyszeniesgd.pl.

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru w dniu 10 października 2018 r. odbędzie się szkolenie z zasad przyznawania pomocy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców. Uczestnictwo w tym szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Czwartek, 27 września 2018 (23:22:42)
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Mieszkańcom Jacinek udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 3.000zł z Programu Społecznik na realizację projektu pod tą właśnie nazwą. Dzięki czemu w sobotę 22 września liczna grupa mieszkańców Sołectwa uczestniczyła w prawdziwej lekcji historii, zwiedzając Muzeum Początków Państwa Polskiego, Katedrę Gnieźnieńską oraz Parowozownię.

Czwartek, 27 września 2018 (08:56:46)

W Miastku 15.09.2018.r. odbył się Strefowy Turniej Juniorów Młodszych i Grand Prix Miastka: Juniorów, Młodzików, Młodzików Młodszych i Żaków. W zawodach udział wzięło 49 zawodniczek i zawodników z Północno - Zachodniej Polski. Turniej został rozegrany systemem grupowo-pucharowym i stał na różnym poziomie. FKB Polanów reprezentowali: Amelia Gryguła, Monika Barańska, Wiktoria Tobisz, Paulina Majtka, Weronika Szatkie-wicz, Wiktoria Zblewska, Wiktoria Rajkowska, Maciej Kruszyński, Kacper Pyter, Wojciech Lebioda, Norbert Maciuszko, Filip Morawski i Krystian Morawski.

Pełna relacja

Poniedziałek, 24 września 2018 (09:51:31)

Poniedziałek, 24 września 2018 (09:14:55)

Powiat Koszaliński, w ramach projektu "Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego", współfinansowanego z RPO WZ 2014-2020 zorganizował konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży. W konkursie pt.: "Razem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego" mogły wziąć udział dzieci i młodzież z Gminy Polanów, Gminy Świeszyno, Gminy Biesiekierz oraz Gminy Manowo. Do konkursu zgłosiło się 40 osób.

Wtorek, 18 września 2018 (07:51:01)

W Sianowie 08.09.2018.r. w hali Sz. P. Nr 2 przy ul. Dworcowej 26A odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintona. W mistrzostwach udział wzięło 54 zawodniczek i zawodni-ków z województw: Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Zawody zostały rozegrane systemem pucharowym i stały na dobrym poziomie, udział w nich mogli wziąć zawodniczki i zawodnicy ur. w latach: 2004 - 2007.

Pełna relacja z MMM.

Poniedziałek, 17 września 2018 (07:54:05)

11 września 2018 w bibliotece polanowskiej odbyła się siódma odsłona polskiej akcji społecznej - Narodowe Czytanie. Podjęta w 2012 roku inicjatywa ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Po "Panu Tadeuszu", "Zemście", Sienkiewiczowskiej "Trylogii" i innych wielkich dziełach nadszedł czas na "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Polanowska biblioteka zaprosiła do czytania przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych oraz  Teatr przy Stoliku VERBUM . W role bohaterów "Przedwiośnia "  wcielili się:  Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, Dariusz Kalinowski - Wicestarosta Koszaliński,  Józef Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej , Piotr Górniak - Wiceburmistrz Polanowa, Krzysztof Ciuła - Radny Rady Miejskiej oraz członkowie Teatru VERBUM w osobach : Elżbieta Majcher, Irena Pałac, Krystyna Byrzykowska, Barbara Empacher, Grażyna Fajkowska, Piotr Drewla.

Poniedziałek, 17 września 2018 (07:32:00)

Poniedziałek, 15 października 2018 (12:53:17)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Realizowane projkety unijne
Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie
Centrum Społeczno-Kulturalne, I piętro
ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
tel. 94 3188500 • www.biblioteka.polanow.pl
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
Jubileusz 10 - lecia Filii Bibliotecznej w Nacławiu
Losowa galeria
Mistrz Ortografii Ziemi Polanowskiej 2009
Kalendarz
 2018
NdPn WtŚrCzPtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi
Zamknij okno