Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
Polanów On-line Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie ePUAP - skrzynka Urzędu
środa, 27 sierpnia 2014 r. 239 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim przedłużył nabór do 10 września 2014r. dla chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej w ramach Projektu  "Pomaga nam nauka" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku.

Wtorek, 26 sierpnia 2014 (14:37:04)

Informujemy, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, we współpracy z firmą Zapol, organizuje konkurs fotograficzny pn. "Woda - samo życie".
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest edukacja młodego pokolenia i zaszczepienie w nich szacunku do, tak niezbędnego dla nas i otaczającej przyrody, zasobu jakim jest woda.
Na uczestników konkursu czekają wspaniałe nagrody!

Wtorek, 26 sierpnia 2014 (14:32:03)

Dnia 26 sierpnia br. ( wtorek) wnioski dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC nie będą załatwiane.
W tym dniu można odebrać dowód osobisty oraz pobrać druki.

Poniedziałek, 25 sierpnia 2014 (11:23:17)

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".
O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny". Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wtorek, 12 sierpnia 2014 (06:31:59)
BAL BAJKOWYCH ZWIERZĄT NA V BAJKOWYM REKOWIE

26 lipca w sobotę Rekowo stało się centrum śmiechu i wesołej zabawy. Skrzat Rekowin gościł na balu małe i duże istoty z bajek. Były konkursy i atrakcyjne nagrody, wspólne rodzinne zabawy, szaleństwa na dmuchańcach i przejażdżki konne. Imprezę prowadzili Chrząszcz Bazylii, Skrzat Rekowin, Smok Telesfor i Miś Puchatek. Wiele uciechy dostarczyły igraszki z żywymi pluszakami: misiem i delfinem. Odbył się koncert zespołu Krzysztofa Koniarka oraz wystąpił komiczny gawędziarz Mieczysław Góra. Uczestnicy, przy smacznej kuchni, bawili się prawie do świtu przy dźwiękach muzyki zespołu "Sylwia i Wiesław".

Czwartek, 31 lipca 2014 (14:30:02)

05 lipca 2014r. stał się ważnym dniem dla mieszkańców Nacławia. Powodem było uroczyste otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażakom gratulowano nowego i pięknego obiektu. Życzono bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Pan Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, a proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Szyba poświęcił obiekt.

Wtorek, 22 lipca 2014 (13:12:37)

W wakacyjne, słoneczne popołudnie przy pięknej pogodzie, na placu przy remizie OSP, już po raz kolejny odbył się w Żydowie Festyn Parafialny. Szczytnym celem, towarzyszącym dobrej zabawie do białego rana i integracji społeczności, było wsparcie finansowe na dalsze prace wykończeniowe zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Wtorek, 22 lipca 2014 (10:54:59)

Grupa mieszkańców z gminy Polanów wie już, jak zarządzać domowymi finansami i jak założyć elektroniczne konto w banku. To efekt kursu, który ukończyli w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.

Wtorek, 22 lipca 2014 (10:47:01)

Konkurs organizowany jest w ramach Dożynek Gminnych 2014, które przebiegać będą pod hasłem "Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Polanów poprzez zorganizowanie warsztatów ceramicznych oraz festynu ludowego promującego zasoby dziedzictwa kulturowego".

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:58:06)

23 czerwca 2014r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie otrzymała wyróżnienie za wsparcie Latarników Polski Cyfrowej i walkę z wykluczeniem cyfrowym pokolenia 50+ w województwie zachodniopomorskim.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:54:39)

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu "MIKRODOTACJE - Małe Inicjatywy Lokalne" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
KARR S.A. pełnił będzie zatem rolę operatora mikrodotacji dla podmiotów z województwa zachodniopomorskiego.
W ramach projektu przyznawane będę mikrodotacje (wsparcie bezzwrotne) w wysokości do 5.000 złotych. Mikrodotacje przyznawane będą następującym grupom:
- młodym organizacjom pozarządowym, posiadającym siedzibę na terenie woj. zachodniopomorskiego.
- grupom samopomocowym,
- grupom nieformalnym.
Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowanie regulaminu udzielania dotacji oraz przygotowywania generatora wniosków (wnioski o przyznanie grantu składane będą on-line).
W załączeniu przekazuję Państwu ulotkę informacyjną oraz szkic regulaminu.
Szczegółowe i konkretne informacje nt. procedury naboru, oceny i rozliczania mikrototacji dostępne będą na początku sierpnia. Pierwszy nabór uruchomiony zostanie w drugiej połowie sierpnia (projekt trwa do listopada 2016 roku).
Biuro projektu prowadzi Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie (ul. Przemysłowa 8; tel. 94/ 341 63 30).
W projekcie zatrudnienia są także regionalni animatorzy, którzy służą wsparciem w procesie przygotowywania wniosków i rozliczania mikrodotacji.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:52:19)

Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie otrzyma wsparcie w wysokości 117.000 złotych na realizację zadania pn. "Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie", koszt całkowity wynosi: 167.000 złotych. Celem inwestycji jest zapobieganie zagrożeniom oraz ochrona i utrzymanie atrakcyjności środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego obszaru Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem będzie używany do akcji ratowniczo-gaśniczych, likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń m.in. gaszenia pożarów lasów i traw, usuwania niebezpiecznych substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska, np. wycieków niebezpiecznych substancji po kolizjach drogowych czy zanieczyszczenia wód płynących, likwidacji osuwisk ziemi, zapobiegania i usuwania szkód po huraganowych wiatrach. Zakup nowoczesnego pojazdu nastąpi do grudnia 2014 roku.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:38:44)

Dzisiaj wszystkie "instrumenty są z kabelkiem" - tymi słowami rozpoczął się koncert Filharmonii Koszalińskiej dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie. Nie od razu usłyszeliśmy ich brzmienie. Najpierw dla porównania usłyszeliśmy utwór: fortepianowy sprzed 200 lat Fryderyka Chopina, na klawesynie z komnaty zamkowej sprzed 250 lat V. A. Mozarta i organowy z katedry w Lipsku J.S. Bacha sprzed 300 lat. Następnie kilka dźwięków na skrzypcach bez kabelka, były one bardzo ciche i z kabelkiem oryginalną melodię irlandzką. Instrument dęty z kabelkiem swoim dźwiękiem przeniósł nas do Wietnamu na pola ryżowe. Najbardziej podobała nam się elektroniczna perkusja. Mała cienka skrzyneczka z kilkoma polami i światełkami, z której brzmiały również dźwięki skrzypiec, pianina i wielu innych instrumentów. Na zakończenie usłyszeliśmy utwór grany na wszystkich instrumentach z kabelkiem.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:28:40)

Drodzy mili goście serdecznie Was witamy
i na naszą ostatnią uroczystość pięknie zapraszamy.
Będzie trochę śmiechu, będzie trochę łez,
ale się nie martwcie, bo w życiu już tak jest.
Coś się zaczęło, coś się skończyło.
Najważniejsze, że razem dobrze nam było!

W środę 25.06.2014. w sali POKiS odbyła się uroczystość z okazji Zakończenia Roku Przedszkolnego z udziałem Rodziców i zaproszonych gości.
Uroczystość dzieci sześcioletnie rozpoczęły polonezem, który na wszystkich zebranych wywarł duże wrażenie, nadając tym samym uroczystości bardzo podniosły charakter. Pani Dyrektor powitała zebranych gości, a dzieci 5 i 6-letnie przedstawiły program artystyczny o naszym przedszkolu. W formie wierszy opowiadały o najważniejszych wydarzeniach w minionym roku. Dziękowały pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom za wspólnie spędzony czas.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (14:16:13)

Stres dziecka przed pójściem do przedszkola zawsze jest ogromny, by go zmniejszyć 11 i 12 czerwca 2014r. w Przedszkolu Gminnym w Polanowie odbyły się Dni Otwarte. Zorganizowano zajęcia dla przyszłych przedszkolaków w najmłodszych grupach: w 3 latkach grupie "Sarenki" i 4 latkach grupie "Motylki".
Dni otwarte skierowane były do dzieci 3, 4, 5- letnich, które od września będą uczęszczały do naszego przedszkola. W ciągu dwóch dni dzieci wraz ze swoim opiekunami przebywały na terenie placówki. W tym czasie przyszli wychowankowie zwiedzali pomieszczenia naszego przedszkola, następnie wzięły udział w zabawach: ruchowo-muzycznych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych oraz grupowych.

Poniedziałek, 21 lipca 2014 (13:02:13)

Dnia 26 sierpnia br. ( wtorek) wnioski dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC nie będą załatwiane.
W tym dniu można odebrać dowód osobisty oraz pobrać druki.

Poniedziałek, 25 sierpnia 2014 (11:23:17)

Z dniem 18 lipca zmieniają się zasady prowadzenia zbiórek publicznych.
Od tego dnia wystarczy jedynie zgłosić zamiar przeprowadzenia zbiórki na stronie ministerstwa właściwego do spraw administracji publicznej, który będzie prowadził ogólnopolski elektroniczny portal zbiórek publicznych, zwany "portalem zbiórek publicznych".
Od dnia 18 lipca 2014 r. nie będą wydawane zezwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych.
Wszystko reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach zbiórek publicznych. Dz. U. 2014.498.

Środa, 16 lipca 2014 (09:44:30)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
BAL BAJKOWYCH ZWIERZĄT NA V BAJKOWYM REKOWIE
Losowa galeria
Zwiedzanie nowej biblioteki w Polanowie (X,XI 2011)
Kalendarz
 2014
NdPn WtŚrCzPtSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Polanów - Gmina Bezpieczna
Lider Polskiej Ekologii
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi