Polanów On-line Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dołącz do nas na facebooku Obserwuj nas w Google Plus Dołącz do nas na twitterze Dołącz do nas na YouTube Kanały RSS Kontakt z nami
wtorek, 26 września 2017 r. 269 dzień roku
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Informacje z Biura Rady
  • Archiwum wiadomości

Poniedziałek, 25 września 2017 (14:49:15)

Poniedziałek, 18 września 2017 (15:03:03)

W Miastku 09.09.2017.r. odbył się Strefowy Turniej: Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych oraz Wojewódzki Turniej: Młodzików, Młodzików Młodszych, Żaków i Krasnali w Badmintona. W turnieju udział wzięło 62 zawodniczki i zawodników reprezentujących kluby: UKS OSiR "Badminton" Sławno, MLKS Solec Kujawski, LUKS "Krokus" Góralice, UKS "Siódemka" Świebodzin, UKS "Omega" Smolec k/Wrocławia, ZKB "Maced" Polanów i gospodarze MKB "Lednik" Miastko.

Pełna treść informacji (PDF)

Środa, 13 września 2017 (11:40:20)

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" B. Prusa, czy "Quo Vadis" H. Sienkiewicza. W tegorocznej VI edycji   czytaliśmy "Wesele"  Stanisława Wyspiańskiego. Szóstego września 2017 polanowska biblioteka zaprosiła do czytania  przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych oraz Teatr przy Stoliku "Verbum". W role bohaterów wcielili się:  Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa,  Józef Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej,   Piotr Górniak - Wiceburmistrz Polanowa, Zenon Dropko - Przewodniczący Rady Powiatu, Paweł Wruszczak - Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, Krzysztof Ciuła- Radny Rady Miejskiej, Barbara Empacher - teatr Verbum, Elżbieta Majcher - teatr Verbum, Grażyna   Fajkowska - teatr Verbum, Wanda Zabrocka - teatr Verbum oraz Daria Kowalik, Jolanta Skowrońska- bibliotekarki.

Piątek, 08 września 2017 (14:19:21)

Piątek, 01 września 2017 (13:59:25)

Usługi Rozwojowe

Piątek, 01 września 2017 (12:49:06)

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym zorganizowała II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu, analogicznie jak w roku ubiegłym, jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Tegoroczna edycja jest w całości poświęcona wyborom samorządowym. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - pkw.gov.pl, natomiast elektroniczna wersja plakatu infonnacyjnego o II edycji Konkursu jest pod adresem: pliki.kbw.gov.pl, lokalizacja Wszyscy/Konkurs Wybieram Wybory/II edycja.

Wybieram Wybory

Środa, 30 sierpnia 2017 (12:53:34)

Organizacje pozarządowe z terenu gminy Polanów uzyskały dotację po 3 000 zł, na realizację Programu Społecznik współfinansowanego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Małe granty udało się pozyskać dzięki współpracy z Samorządem lokalnym gminy Polanów.
Granty otrzymały:
1. Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (franciszkanów) - Pustelnia Franciszkańska na Świętej Górze k. Polanowa, która jest w trakcie realizacji projektu pt. "Promocja historii i tradycji dziedzictwa kulturowego"- zamówienie70 szt. peleryn dla dzieci i dorosłych oraz dla OSP na potrzeby organizowanego Orszaku III Króli.
2. Parafia Rzymskokatolicka w Bukowie realizuje projekt pt. "Zielona Świerczyna"
- zagospodarowanie terenów zielonych przed świetlicą wiejską w Świeczynie.
3. OSP w Żydowie, z projektem pt. "Do Żydowa zapraszamy"- organizacja festynu dla mieszkańców, który odbędzie się 23.09.2017r. w Żydowie.
4. Miejski Klub Sportowy Gryf w Polanowie projekt pt. " Młodzieżowe zakończenie lata w Polanowie" w ramach którego odbędzie się turniej piłki nożnej
w dniu 2.09.2017r.
5. OSP w Nacławiu organizuje projekt pt. " Na festyn strażacki zapraszamy", na którym odbędą się pokazy strażackie przy dobrej muzyce, w dniu 26.08.2017r.

Wszystkich mieszkańców gminy Polanów zapraszamy do udziału zbliżających się imprez i przedsięwzięć.

Wtorek, 22 sierpnia 2017 (14:09:43)

Już niebawem w gminie Polanów ruszy kolejna ważna inwestycja - w środę 2 sierpnia w Koszalinie burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem umowę o dofinansowanie projektu o nazwie "Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów oraz Rzeczyca Wielka-Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie".

Drogi rowerowe będą łączyć się z już istniejącymi ścieżkami na terenie Polanowa. Centrum przesiadkowe zostanie wyposażone w poczekalnię, toalety, przechowalnię bagażu oraz parking, zarówno dla rowerów jak i samochodów. Na terenie centrum funkcjonować będzie również punkt informacyjny.
- Infrastruktura dla cyklistów jest ważna, choć wydaje się, że najistotniejszą częścią inwestycji będzie budowa centrum przesiadkowego. Stanie ono w miejscu starego dworca, który zostanie zburzony. Skorzystają z niego zarówno mieszkańcy, jak i turyści - mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu kosztować będzie około 3 miliony złotych, z czego kwota dofinansowania z funduszu RPO WZ 2014-2020 wyniesie ponad 2,3 miliona złotych.

Czwartek, 10 sierpnia 2017 (15:21:05)

Gmina Polanów przygotowuje się do wdrożenia reformy edukacji wynikającej z przyjętej przez  Parlament  RP ustawy Prawo oświatowe i  ustawy wprowadzającej przepisy - Prawo oświatowe, które Prezydent RP podpisał w styczniu 2017r.  

Rada Miejska w Polanowie zgodnie art.206 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) podjęła w dniu 28 lutego uchwałę Nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwalony projekt  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe podlega   obligatoryjnemu  zaopiniowaniu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz reprezentatywne organizacje związkowe.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w, Rada Miejska w Polanowie w terminie do dnia 31 marca 2017r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 117 ust.1 i art.118   ustawy z dniem 1 września 2017r.  dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawową staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I - VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. Dotychczasowe szkoły filialne pozostaną filiami obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

W konsekwencji powyższego, zgodnie z art.127   ustawy z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do kl. I dotychczasowego gimnazjum. 

Od 1 września 2019r. dotychczasowe trzyletnie liceum stanie się liceum czteroletnim.

Mając na uwadze ustawowe zmiany,   w uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe zaprojektowano:

- dla szkół podstawowych w: Polanowie, Nacławiu, Bukowie , Żydowie - sieć szkół oraz granice ich obwodów szkolnych,

- dla gimnazjum  warunki włączenia Gimnazjum w Polanowie do Szkoły Podstawowej w Polanowie  wskutek czego Gimnazjum w Polanowie zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017r., a od 1 września Szkoła Podstawowa w Polanowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Publicznych będzie szkołą ośmioklasową prowadzącą dotychczasowe  klasy gimnazjalne do ustawowego terminu ich wygaszenia tj. do 31 sierpnia 2019r.

Piątek, 03 marca 2017 (14:27:22)

Od dnia 01 stycznia 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie nr XXXII/166/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów wzrosła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wtorek, 03 stycznia 2017 (14:22:07)
5 sierpnia 2015r. Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Celem ustawy jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powierzono do realizacji powiatom jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które realizowane jest od stycznia 2016r.
 
Gmina Polanów zawarła porozumienie z Powiatem Koszalińskim w celu utworzenia w Polanowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 1 stycznia 2016r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów, ul. Wolności 7.
 
Punkt jest czynny w każdy wtorek i piątek w godz. od 8.00 do 12.00.

 

Wtorek, 19 stycznia 2016 (11:28:53)
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Brak rekordów spełniających kryteria wyszukiwania
Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie Punkt Informacji Turystycznej w Polanowie
Centrum Społeczno-Kulturalne, I piętro
ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
tel. 94 3188500 • www.biblioteka.polanow.pl
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
Internet szansą Gminy Pol@nów
Foto aktualności
Narodowe Czytanie -  „Wesele” St. Wyspiańskiego
Losowa galeria
Dzień Sztuki Ludowej
Kalendarz
 2017
NdPn WtŚrCzPtSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Straż Miejska Polanów
BPMiG Polanów
POKiS Polanów
Ochotnicza Straż Pożarna Polanów
GRYF Polanów
Prognoza pogody
Polanów
Pogoda - Polanów
Przetargi